Osoby prywatne

Niektóre polisy ubezpieczeniowe są tak ważne, że po prostu nie możesz się bez nich obejść. Obejmują one ryzyko, które jest zbyt duże, aby móc samodzielnie znosić. Naszym zadaniem jest dobranie odpowiednich polis ubezpieczeniowych w najniższej cenie.

Skontaktuj się z nami: KLIKNIJ TUTAJ

Biznes

Ryzyka, na które narażone są firmy, różnią się w zależności od firmy. W ubezpieczeniach gospodarczych bardzo ważne jest położenie nacisku na ocenę ryzyka, jakie ponoszą przedsiębiorcy i pracownicy. W przypadku uszkodzenia, wykonanie inwentaryzacji może mieć nawet ogromne znaczenie dla przyszłości firmy.

Skontaktuj się z nami: KLIKNIJ TUTAJ

ZZP

Wiele przepisów socjalnych nie dotyczy osób samozatrudnionych. Pracownicy mają siatkę bezpieczeństwa na wypadek niezdolności do pracy (WIA) oraz w przypadku utraty dochodów (WW). Pracownik otrzymuje wynagrodzenie również w przypadku krótkotrwałej choroby.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek często muszą również same tworzyć zabezpieczenia emerytalne. Jako osoba samozatrudniona należy o tym pamiętać.

Skontaktuj się z nami: KLIKNIJ TUTAJ

Samodzielne założyć ubezpieczenia

Oczywiście, wraz z pojawieniem się technologii online, możliwe jest samodzielne zorganizowanie własnego ubezpieczenia, na przykład ubezpieczenia zdrowotnego, itd. Kliknij TUTAJ, aby zobaczyć możliwości.